میثم حجتی

میثم حجتی

/

تصاویری از شام غریبان (حسینیه قمر بنی هاشم(ع) تهران)
14 آبان 1393

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویری از ظهر عاشورا (حسینیه قمر بنی هاشم(ع) تهران)
13 آبان 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویری از شب هشتم محرم (حسینیه قمر بنی هاشم(ع) تهران)
10 آبان 1393

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویری از شب هفتم محرم (حسینیه قمر بنی هاشم(ع) تهران)
10 آبان 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویری از شب پنجم محرم(حسینیه قمر بنی هاشم (ع)تهران )
08 آبان 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس حسینیه

خیابان خاوران ایستگاه باسکول

خیابان خوب بخت جنب سرای محله اتابک

حسینیه قمر بنی هاشم(ع)

همراه :09120205204

ایمیل :

meysam_hojjaty@yahoo.com

JoomShaper